Naša firma sa zaoberá od roku 2009 výkupom druhotných surovín a do marca 2016 zberom nebezpečných odpadov. V súčasnosti sa upriamujeme na farebné kovy, železný šrot a autobatérie. 

Dúfame, že naša činnosť pomôže k ochrane životného prostredia.Sme veľmi radi, že ste navštívili našu stránku a využijete naše služby. 

Otváracie hodiny:   Pon. - Piat.: 9.00 - 12.00  13.00 - 16.00                                                                                                           Sob.: 9.00 - 12.00

https://www.facebook.com/schwarz.kenvis