Prevádzky:

Zberné miesto Bošany  - Staničná 93, 956 18 Bošany

Výkup druhotných surovín: farebné kovy - železný šrot - autobatérie

Zberné miesto Topoľčany - Slobody 10, 955 01 Topoľčany

ZBERNÉ MIESTO TOPOĽČANY  - SLOBODY 10

Výkup farebných kovov

Kontakt

Mgr. Tomáš Schwarz - KENVIS Sídlo:
Slobody 10
Topoľčany
95501

Prevádzka:
Staničná 93
Bošany
95618
0907650614 schwarz.kenvis@gmail.com